Regulamin obiektu

 

Dla Pastwa informacji i wygody regulamin ten porządkuje zasady obowizujce podczas pobytu u nas. Nasz personel jest do Waszej dyspozycji w czasie pobytu i służy radą i pomocą. Prosimy równie o bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich awarii, zniszczeń czy uszkodzeń.

 1. Pokój w pensjonacie i domek kempingowy wynajmowany jest na doby.
  Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany powinien być zgłoszony na dzień przed którym upływa termin najmu pokoju.
 3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. W przypadku, kiedy gość opuści pokój do godziny 18:00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 4. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Nie zwraca się wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynkowego.
 5. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie podlega zwrotowi
 6. Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Stegnie według obowiązującego cennika.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju lub domku kempingowego innym osobą, także w czasie wynajmu.
 8. Zakaz przyjmowania gości oraz przebywania osób nie zameldowanych w pensjonacie.
 9. "Wolna Chata u Rybaka" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług maja obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócać spokoju innych gości, co nie oznacza, że w pozostałych godzinach mogą zachowywać się dowolnie.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach kempingowych grzałek, żelazek, kuchenek gazowych, elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju/ domku kempingowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 12. W pokojach nie palimy papierosów. Prosimy korzystać z miejsc wyznaczonych na zewnątrz budynku. 
 13. W kuchni zostawiamy porządek. Przy gotowaniu i smażeniu włączamy wyciąg.
 14. Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pensjonacie lub domku kempingowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane , na jego koszt, pod wskazany adres.
 16. Generalnie nie jest wskazane trzymanie psów na terenie pensjonatu. Jednakże w indywidualnych przypadkach za zgodą właściciela obiektu, pies może przebywać z właścicielem, ale tylko na smyczy.
 17. Za pobyt zwierząt w pensjonacie pobiera się opłatę uzgodnioną wcześniej z właścicielem.
 18. Zabrania się samodzielnego przestawiania łóżek w pokojach. Na życzenie gości obsługa ośrodka dokona takich czynności we własnym zakresie.
 19. Dzieci powinny być pod stałą opieką dorosłych.
 20. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz roszczeniem odszkodowawczym w przypadku stwierdzenia szkód na mieniu.
 
Grafika: Marta Pyra, Realizacja CMS: brightsite.com.pl