Mikoszewo

Rezerwat Mewia Łacha

Zapraszamy miłośników przyrody na wyprawę nas ujście Wisły. Jest to rownież rezerwat ornitologiczny który znajduje się po obu stronach królowej rzek. Na terenie rezerwatu można zobaczyć m. in. miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptactwa. To obszar odpoczynku i żerowania wielu ptaków jak i zwierząt. Szczęściażą może uda się wypatrzeć foki wylegujące się na brzegu. Przy okazji podziwiać widok ujścia Wisły, gdzie rzeka wpada wprost do morza. 

W rezerwacie stwierdzono występowanie 219 gatunków ptaków, m. in.:

 • sieweczka 
 • rybitwa 
 • pijawnik
 • świstunka 

Poza ptakami w rezerwacie spotkać możemy ssaki: dziki, sarny, zające oraz rzadsze, np. wydry czy, foki szare. Na uwagę zasługuje obecność bobrów. Żeremie, w którym zamieszkują, znajduje się nad jeziorem wchodzącym w skład rezerwatu. 

Na uwagę zasługuje również bogactwo flory naczyniowej, tu również wiele gatunkow jest pod ochroną.

To wszystko sprawiło, że teren ujścia Wisły – Przekopu po obu stronach rzeki jest unikalnym w Polsce i ważnym w skali Europy obiektem przyrodniczym i jest to obszar zaliczany do europejskich ostoi ptaków oraz europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Ujście Wisły- Przekop

jest to nowe ujście Wisły powstałe w latach 1890–1895 koło Świbna, przez wykopanie nowego koryta rzeki na odcinku od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Dotychczasowe ujście Leniwki od przekopu do ujścia w Gdańsku nazwano Martwą Wisłą. W okresie sezonu turystycznego przez Przekop Wisły pomiędzy Świbnem i Mikoszewem działa przeprawa promowa na trasie z Gdańska ku Mierzei Wiślanej (droga wojewódzka nr 501).

Ujście Wisły

Źródło: http://visitzulawy.pl/

Przeprawa promowa Świbno - MikoszewoPrzeprawa promowa na Wiśle między Świbnem a Mikoszewem czynna jest każdego roku od końca kwietnia do października. Godziny kursowania promu (codziennie): 5.20 do 22.00 co 30 min., a w przypadku dużego natężenia ruchu w sposób ciągły.

Okres pływania promu w 2012 r.: 26.04 - 21.10.2012.

Cennik przewozu osób i samochodów:

 • samochód osobowy do 3,5 t - 15 zł 
 • samochód dostawczy - 25 zł 
 • kamper / bus - 25 zł 
 • traktor - 25 zł 
 • autokar - 150 zł 
 • samochód ciężarowy - 100 zł 
 • przyczepa samochodowa mała - 14 zł
 • przyczepa ciężarowa - 100 zł
 • przyczepa traktorowa - 50 zł
 • motor - 8 zł
 • rower - 5 zł
 • pieszy (bez pojazdu)-  4 zł

Czynna w sezonie przeprawa promowa w Świbnie, znacznie skraca drogę do Gdańska. Polecamy tą właśnie trasę (nr 501), która nie tylko jest krótsza od trasy przez most w Kiezmarku, ale także bardziej malownicza i przyjemniejsza. Samo płynięcie promem stanowi dużą atrakcję turystyczną!

O promie: Prom "Świbno" (nowy) jest promem linowym, prowadzonym przez linę zamocowaną z obu stron rzeki. Jest to największy tego typu prom pływający na Wiśle. Jego napęd stanowi statek-holownik, który płynie obok. Nośność łączna promu: 90 ton i 100 osób. Tradycja pływania promu między Świbnem a Mikoszewem sięga roku 1895, kiedy to przekopano nowe ujście Wisły i zaistniała potrzeba komunikacji wodnej. Przeprawa promowa na obecnym odcinku działa od 1945 r. 

Adres armatora: "Wodnik" Marek Wolak, ul. Wartka 4/7, 80-841 Gdańsk, tel. 694 775099.
Adres przeprawy promowej: ul. Boguckiego 127, 80-690 Gdańsk-Świbno, tel. (58) 3080582 lub 694 775099.
więcej informacji http://www.promswibno.pl/ 

Grafika: Marta Pyra, Realizacja CMS: brightsite.com.pl